مطالب دیگر

کره ای


13 آوریل

1919 -- یک دولت کره ای در تبعید منشا تلاش های حکومت استعماری ژاپن است.

1977 -- کره روابط خود را با سودان برقرار کرد.

>

1989 -- ایک هوان، یک فعال اتحاد مجدد، با ناقض کره ای که بعداً بازگردانده شده است، غرغر می کند.

1995 -- کره مصر را تأسیس می کند.

2000 -- کره.
مجلس شانزدهم را قانونگذاران برگزار می کند.

2012 -- کره کشتی دوربرد Unha 3 را به سمت Tongchang-ri خارج از فرود Kwangmyongsong 3 به مدار پرتاب کرد.
حوزه علاوه بر این، کیم جونگ اون را به‌عنوان رئیس کمیسیون معرفی می‌کند و این فرآیند را تکمیل می‌کند.

2019 - کیم جونگ‌اون کره‌ای از دونالد ترامپ ایالات متحده ابراز می‌کند و از واشنگتن می‌خواهد که در یک «نمایشگاه» شرکت کند.
و معامله "متقابل قابل قبول".

(END)