مطالب دیگر

کره جنوبی به دلیل تحقیر کبوتر مانند، کنده ضد عفونی را گسترش می دهد


سئول، 26 دسامبر (یونهاپ) -- کره یک تور بسته ضد عفونی کننده در مقابل موارد ادامه دار در مزارع، کره دوشنبه دارد.
20 ژانویه، که به گفته این وزارتخانه، گندزدایی در مزارع جهانی و دو بار در روز نامیده می شود.

این سازمان با توجه به وجود پرونده طاووسی در مزارع بر خلاف هفته های هیئت منصفه در منطقه آمده است.

در اواسط اکتبر، 53 مورد آلتریسیال گزارش شد، روح زنده به تنهایی این مورد را اضافه کرد.

احتمال شیوع زیاد است، به طور معادل در پرندگان 6 مورد از مواردی است که قبلاً شناسایی شده بودند، و تلاش‌های ضد عفونی را شرط می‌کند.
وزارت کشور.

کشور مادر به طور تصادفی 10 درصد پرندگان در سال جاری است.

گفت: ویروس، علاوه بر این در سه ماهه هر چهارشنبه هر هفته ضد عفونی و نظارت انجام می شود.
< br>

[email protected]
co.
kr
(END)